Göra om papperskontoutdrag till inläsningsfil i Fortnox 

        1. Skanna in kontoutdraget. Desto bättre inskanning desto lättare kommer processen att gå. 

        2. Öppna kontoutdraget i Kofax Power PDF. 

        3. I den övre menyn klickar ni på ”Excel” 


a) Se till att ”hela dokumentet” är ibockat och klicka sedan på ”OK”. 

b) Spara på lämpligt ställe.  

      

        4. Nu har ni kontoutdraget som excel och målet är att få informationen uppdelad i bokföringsdatum i kolumn A, Beskrivning kolumn B och Belopp i kolumn C. Här krävs det lite handpåläggning och blir lite olika svårt beroende på hur bra inskanningen var och hur programmet lyckats tolka datan. 


a) Börja med att ta bort alla rader och kolumner som inte är bokföringsdatum, beskrivning eller belopp 

b) Om det är flera blad så kommer de delas upp i flera flikar. Gå in på respektive flik och gör enligt punkt a och kopiera sedan in dem alla under samma flik. 


        5. Nu ska datan vara klar och se ut som på bilden nedan:
 


        6. Öppna denna excel (filen bifogad!!)  i excel och klistra in alla kontohändelser. Bästa sättet att göra detta på är att högerklicka där ni ska klistra in, välja ”Klistra in special” och sedan ”Värden” (det står ”123” och ser ut såhär   Se till att rubrikerna som finns där ligger kvar och att det på sista raden står ”Läses ej in” i alla tre kolumnerna (detta eftersom sista raden inte läses in i Fortnox.


        7. Spara filen och nu ska ni bara kunna dra in den i Fortnoxs ”Stäm av konto”-funktion!