Funktionen som automatiskt hämtar personuppgifter från personnummer vid upplägg av ny kund i kundregistret är borttagen för fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet. Detta beror på att det strider mot den nya lagstiftningen för hantering av personuppgifter - GDPR.


Funktionen fungerar som vanligt för juridiska personer.