Accepterade bildformat är PDF, TIFF (även TIF) och JPEG (även JPG).

Maximal storlek 2,5MB per bild.


Har du ändå problem trots ovan försök att fånga upp problematiken


Om du mailar in, mailar du bilden direkt från bilden, test istället att plocka upp bilden in i mailet.


Om du i enkel bokföring och har problem att få in bilden via att plocka upp den från telefonen testa om du får samma problem om du tar bilden direkt i vyn för bokföringen, har du samma problem om det är en jpg, tif eller pdf.