Popupfönster
Uppmärksamma kunden på att den måste tillåta pop-up fönster se info nedan om hur.

Blockera eller tillåta popupfönster i Chrome
Som standard hindras popupfönster automatiskt från att visas på skärmen i Google Chrome. När ett popupfönster blockeras visas ikonen Popupfönster har blockerats Popupfönster har blockerats i adressfältet. Du kan även välja att tillåta popupfönster.

Tillåta popupfönster för en enskild webbplats

 1. Öppna Chrome på datorn.

 2. Leta upp en sida där popupfönster har blockerats.

 3. Klicka på Popupfönster har blockerats Popupfönster har blockerats i adressfältet.

 4. Klicka på länken för popupfönstret som du vill ska öppnas.

 5. Om webbplatsens popupfönster alltid ska tillåtas väljer du Tillåt alltid popupfönster från [webbplats] och sedanKlar.Apple Safari

 1. Öppna Safari-menyn och klicka på Inställningar.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Inaktivera Blockera popup-fönster under rubriken Webbinnehåll.Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Välj Verktyg.
 3. Välj Blockering av popup-fönster.
 4. Välj Inställningar för blockering av popup-fönster.
 5. I rutan Adress till den webbplats som ska tillåtas ange journal.prorenata.se och klicka på Lägg tilloch Stäng.