När Fortonox Finans skickar en faktura eller påminnelse, hämtar de adressinformationen kopplat till kundnumret.
Är kundregistret uppdaterat med nya uppgifter, ändras alltså mottagarens uppgifter på nästa brev.


Du ändrar kundens adress genom att klicka på register uppe i högra hörnen och kunder och går in på kunden och ändrar adressen i flik grunduppgifter. Läs mer på https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208331305-Kundregister