När man vill skriva ut kopior på leverantörs fakturor från FortnoxI vanliga vyn för leverantörsfakturor är en lösning att klicka på ladda ner och i från det läget skriva ut.

Det alternativet finns inte när användaren är i fältet för "skicka för tolkning", där får man istället ta fram bilden på fakturan via bildsymbolen och välja den lilla gråa pilen som pekar nedåt och som sitter längst upp till höger i det vita fältet på.