Börja med att be din konsult hos Ludvig & Co att lägga på modulen integration till din Fortnox-licens. Har du tidigare en integration behövs inte det, du behöver bara en integrationslicens oavsett hur många integrationer du har. 


Kontakta sedan vår support så hjälper vi till med API koder som behövs för att kunna göra sammankopplingen till försystemen.


API koden behöver du skicka till leverantören för ditt försystem. Det kan även behöva läggas upp nya konton och inställningar om vilka konton olika uppgifter ska styras mot hos leverantören.