Maximal filstorlek i MittKontor?

Det är 20 Mb som är maxstorlek på ett enskilt dokument.Problem att lägga upp dokument

Överskrider maxstorlek (20 MB)

Kontrollera om man blivit utloggad, logga in igen och testa.

Man får inte ha tecken så som !”#¤¤%&/ i filnamnet, punkt är ok