PDF-filer öppnas inte automatiskt i Chrome


För att PDF-filer ska öppnas behöver du tillåta att programmet öppnar - du får en liten röd ruta uppe i högra hörnet likt den för att godkänna pop-up fönster. 


I normala fall kan du öppna PDF-filer automatiskt i Chrome genom att klicka på filen du vill visa. Om PDF-filer laddas ned i stället för att öppnas automatiskt i Chrome kan Chrome PDF-läsare ha inaktiverats.


Öppna PDF-filer i Chrome

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
  3. Klicka på Avancerat längst ned.
  4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess och säkerhet.
  5. Klicka på PDF-dokument nästan längst ned.
  6. Inaktivera Öppna PDF-filer med ett annat program.

Nu öppnas PDF-filer automatiskt i Chrome när du klickar på dem.
Inställningar ang nedladdningar,


  • Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
  • Klicka på Avancerat längst ned.
  • Gå in på nedladdningar - där kan man ställa in om chrome ska fråga var det ska sparas och om vissa filtyper ska automatiskt laddas ner.
  • klicka på rensa om du vill ta bort att visa öppna automatiskt.