Det finns lathund på engelska

Klicka på bullseye-ikonen med frågetecknet under Logga ut i Ascendo Invoice. På fliken Hjälp hittar du manualen och längst ner i innehållsförteckningen hittar du kapitlet “Short summaries in English”.