Info: I Inkorgen kan du läsa konversationer och svara på dem. Du kan skicka nya meddelanden och se vilka meddelanden som du har skickat.

Inkorg

Här kan du läsa dina konversationer som är sorterade efter senaste uppdatering. Klicka på en av konversationerna för att läsa alla meddelanden i konversationen. Vill du svara på ett meddelande i en konversation klickar du på Svara och alla i konversationen får ta del av ditt svar. Du kan lägga till personer i en befintlig konversation, men du kan inte ta bort personer från konversationen. När du har skickat ett meddelande i en konversation, hittar du det skickade meddelandet under Skickat.

Ny konversation

Här klickar du när du vill starta en ny konversation. I Lägg till mottagare rullistan väljer du vilka som ska vara med i konversationen.