• kommunicera med kundteamet
  • komma åt dina digitala tjänster
  • komma åt, läsa och ladda ned dokument, rapporter m.m. som finns i ditt dokumentarkiv
  • skicka filer och dokument till Ludvig & Co
  • logga in från din dator, din surfplatta eller din smartphone
  • få ta del av annan användbar information riktad till dig som företagare och privatperson