Här finns manualen för Ludvig Skicka att ladda ner.